Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming.  

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Zenda bv is het niet toegestaan om deze site en haar content te kopiëren, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.  

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Zenda bv, tenzij anders beschreven.  Het is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming, om gebruik te maken van de vermelde merken.

Recht van retours:  Zie onze 30 dagen retoursgarantie of het wettelijk document mbt 14 dagen bedenktermijn.

Let op! 
Zenda bv zal zijn intellectuele eigendomsrechten op assertieve wijze en met inzet van alle rechtsmiddelen doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging en alle mogelijkheden die de wetgeving ons toelaat.

Cookies 

Cookies zijn stukjes informatie op de pc, smartphone of tablet.  Deze kunnen bewaard worden om het gebruiksgemak van onze website te optimaliseren.